Program zapošljavanja žena

u Zrinskom Topolovcu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Kratki opis projekta

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena pa se tako uklapa u Strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj.

Navedeni projekt pridonosi ostvarenju tri glavna prioriteta Strategije: borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu; sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih, kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba; uspostava koordiniranog sustava potpore skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Cilj projekta

Projektom ćemo nezaposlenim ženama, pripadnicama ranjivih skupina povećati mogućnost pristupa tržištu rada i njihovo zapošljavanje.

Specifični cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena, te povećanje razine kvalitete života i socijalne uključenosti krajnjih korisnika.

Završetkom obrazovanja i osposobljavanja, žene uključene u projekt steći će javnu ispravu o obrazovanju/osposobljenosti

Opći podaci o projektu

 • Nositelj projekta: Općina Zrinski Topolovac
 • Odgovorna osoba: Općinska načelnica Jasna Mikles Horvat
 • Vrijednost projekta: 1.527.091,14kn
 • Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Iznos potpore Europske unije je 100%.
 • Trajanje projekta: 30 mjeseci (2018.-2021.)

Kontakt podaci

 • Voditelj projekta: 
  Marijana Sudaš
 • Kontakt:
  099/516-7622
 • E-mail: 
  zr.topolovac.projekt.zazeli@gmail.com

Partneri na projektu

Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Bjelovar

Centar za socijalnu skrb Bjelovar

Udruga Mladost Za Budućnost iz Zrinskog Topolovca

Bjelovarsko-bilogorska županija

Ciljevi projekta

 • Unaprijediti zapošljavanje pripadnica ranjivih skupina, te ih približiti tržištu rada
 • Unaprijediti kvalitetu života krajnjih korisnika
 • Obrazovanje/osposobljavanje žena zaposlenih u projektu

Krajnji korisnici

 • osobe starije životne dobi i osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu
 • između ostalog to mogu biti i osobe sa invaliditetom
 • osobe sa mentalnom retardacijom
 • kronični bolesnici neovisno o starosnoj dobi

Pomoć i podrška pružati će im se u sljedećim aktivnostima:

 • pomoć u dostavi namirnica
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvu
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju
 • briga o higijeni
 • pomoć u socijalnoj integraciji
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plačanja računa, dostava pomagala i sl.)
 • pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo
 • pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima

S 1.12.2018 godine u radni odnos stupilo je 7 žena s područja Općine Zrinski Topolovac

Pružaju se usluge za najmanje 28 krajnjih korisnika

Svaki korisnik mjesečno prima paket potrepština u vrijednosti do 200,00 kn

10.03.2021.

Završna konferencija

Projekt Zaželi - Faza 1

Projekt Zaželi koji se provodio u našoj Općini pod nazivom „Program zapošljavanja žena u Zrinskom Topolovcu“ uspješno je priveden kraju.

Ukupna vrijednost projekta je 1.527.091,14 kn, a financiran je u potpunosti sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. (100 %)

Projekt se provodio kroz 3 godine, počevši od 2018., pa sa završetkom 2021. godine. Od toga žene su radile 24 mjeseca.

Projektom je bilo obuhvaćeno 7 žena koje su se brinule o 28 krajnjih korisnika.

Završetkom projekta svih 7 žena je steklo dodatno obrazovanje; svih 7 ima završenu edukaciju za gerontodomaćicu, od njih sedam , tri imaju završenu edukaciju i za njegovateljicu, te jedna edukaciju za knjigovodstvo.

Time se ojačao i unaprijedio njihov radni potencijal, te samim time i njihovo daljnje zapošljavanje.

Projektom je bilo obuhvaćeno i 28 krajnjih korisnika koji su tijekom projekta primili ukupno 672 paketa pojedinačne vrijednosti 200,00 kuna. Krajnji korisnici u projektu su osobe starije životne dobi, bolesni i nemoćni koji su kroz projekt dobili adekvatnu skrb i kojima se poboljšala kvaliteta života.

 

„Program zapošljavanja žena u Zrinskom Topolovcu“ je projekt iz Europskog socijalnog fonda koji je među prvima u Hrvatskoj prepoznala načelnica Općine Zrinski Topolovac JASNA MIKLES HORVAT, te ga odlučila hrabro provesti na području Općine Zrinski Topolovac i time zaposliti žene i osigurati im prihod, a starijima, bolesnima i nemoćnima poboljšati kvalitetu života i socijalnu uključenost.