Program zapošljavanja žena

u Zrinskom Topolovcu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Kratki opis projekta

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena pa se tako uklapa u Strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj.

Navedeni projekt pridonosi ostvarenju tri glavna prioriteta Strategije: borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu; sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih, kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba; uspostava koordiniranog sustava potpore skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Cilj projekta

Projektom ćemo nezaposlenim ženama, pripadnicama ranjivih skupina povećati mogućnost pristupa tržištu rada i njihovo zapošljavanje.

Specifični cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena, te povećanje razine kvalitete života i socijalne uključenosti krajnjih korisnika.

Završetkom obrazovanja i osposobljavanja, žene uključene u projekt steći će javnu ispravu o obrazovanju/osposobljenosti

Opći podaci o projektu

 • Nositelj projekta: Općina Zrinski Topolovac
 • Odgovorna osoba: Općinska načelnica Jasna Mikles Horvat
 • Vrijednost projekta: 1.527.091,14kn
 • Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Iznos potpore Europske unije je 100%.
 • Trajanje projekta: 30 mjeseci (2018.-2021.)

Kontakt podaci

 • Voditelj projekta: 
  Ivana Šostaric
 • Mob:
  098/192-3456
 • E-mail: 
  zr.topolovac.projekt.zazeli@gmail.com

Partneri na projektu

Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Bjelovar

Centar za socijalnu skrb Bjelovar

Udruga Mladost Za Budućnost iz Zrinskog Topolovca

Bjelovarsko-bilogorska županija

Ciljevi projekta

 • Unaprijediti zapošljavanje pripadnica ranjivih skupina, te ih približiti tržištu rada
 • Unaprijediti kvalitetu života krajnjih korisnika
 • Obrazovanje/osposobljavanje žena zaposlenih u projektu

Krajnji korisnici

 • osobe starije životne dobi i osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu
 • između ostalog to mogu biti i osobe sa invaliditetom
 • osobe sa mentalnom retardacijom
 • kronični bolesnici neovisno o starosnoj dobi

Pomoć i podrška pružati će im se u sljedećim aktivnostima:

 • pomoć u dostavi namirnica
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvu
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju
 • briga o higijeni
 • pomoć u socijalnoj integraciji
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plačanja računa, dostava pomagala i sl.)
 • pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo
 • pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima

S 1.12.2018 godine u radni odnos stupilo je 7 žena s područja Općine Zrinski Topolovac

Pružaju se usluge za najmanje 28 krajnjih korisnika

Svaki korisnik mjesečno prima paket potrepština u vrijednosti do 200,00 kn

22.11.2018.

Informativna radionica

7.2.2019.

Prva početna konferencija